לקוחות ממליצים

Motion Dynamix

"... במסגרת תפקידה גילתה אחריות ומקצועיות גבוהה ותרמה רבות לביסוס מערך הנהלת החשבונות בחברה..."

בכבוד רב

אסף סימן טוב
מנכ"ל

לחץ/י להמלצה המלאה

'א.ש. שמרון י. מלכו פרסקי ושות

לעונג היה לי לעבוד עם הגב' נוקריאן-כהן במהלך כל תקופת עבודתנו המשותפת, התאפיינה עבודתה של הגב' נוקריאן-כהן במקצועיות, יסודיות, רצינות, אחריות ומסירות. כל הנושאים שהיו בארחיותה של הגב' נוקריאן-כהן, טופלו תמיד על הצד הטוב ביותר, תוך התמקדות בהשגת תוצאות מיטביות עבור הלקוח...      אני ממליץ בחום על הגב' נוקריאן-כהן ומשוכנע, שכל מי שיבקש לשכור את שירותיה, ייהנה מכישוריה ומתכונותיה הטובות

,בכבוד רב 
רומן קוגן, עו"ד

לחץ/י להמלצה המלאה

 

ארגון הגימלאים של האוניברסיטה העברית

גב. נוקריאן עסקה בניהול ספרי החשבונות של ארגוננו במשך כ- 3 שנים

הגב. נוקריאן היתה מנהלת חשבונות חרוצה ומסורה וסייעה לנו רבות בניהול ארגוננו

גילתה יוזמה ונכונות רבה במהלך עבודתנו עמה, אשר היו לתועלת בכל תחומי טיפולה

לחץ/י להמלצה המלאה

משטרת ישראל.

"הריני מתכבד להמליץ על הגב' נוקריאן-כהן. היכרותי עם גב' נוקריאן-כהן נפרשת על מס' חודשים במהלכם מילאה כהלכה את תפקידה כמנהלת חשבונות (במקצועה היא גם חשבת שכר בכירה) במשרדי. עבודתה של הגב' התאפיינה בעומס רב ובגוון משימות, בכולן עמדה תוך הפגנת מחויבות חריצות ורצינות ראויה לכל שבח. ..."

בברכה,
אלימלך סלומון, סנ"צ
ראש מדור הכנסות
מחלקת כספים
חשבות המשטרה

לחץ/י להמלצה המלאה

התיכון לאמנויות

"... הנ"ל מבצעת את עבודתה על הצד הטוב ביותר, בעלת ידע רב בתחומה ומקצועית ביותר."

בכבוד רב,

זהבה בראשי
מנהלת הכספים

לחץ/י להמלצה המלאה

אקדמון

..."הגב' טובה נוקריאן עבדה כקבלנית משנה בתפקיד מנהלת חשבונות באקדמון. במשך כשנתיים במח' הנהח"ש בכל התחומים כגון: לקוחות, ספקים, התאמות בנקים, עו"ש ומט"ח, ספקי חו"ל (יבוא), שכר סופרים וכו'. ברצוני לציין שטובה נוקריאן בחורה בעלת מוסר עבודה גבוה ויחסי אנוש יוצאים מהכלל, היא מילאה את כל דרישותינו לשביעות רצוננו המלאה ועבודתה היתה מדויקת, מהירה וברמה מקצועית."

בברכה
סלוין נודלסקי
מנהל חשבונות ראשי

לחץ/י להמלצה המלאה

VISIONIX Ltd

"... טובה עובדת בחברתנו מאז חודש יוני 1999 בתפקיד מנהלת חשבונות במשרה חלקית.
במהלך עבודתה מפגינה טובה חריצות, נאמנות ומקצועיות, בנוסף למזגה הנעים ונכונותה לעזור בכל עת ולהשקיע בעבודה מאומצת."

בכבוד רב,
רן ששון
מנהל כספים.

לחץ/י להמלצה המלאה

מספר היבטים בפיצויי פיטורים

פיצויי פיטורין
כשמדובר בפיצויי פיטורין, מדובר, בדרך-כלל, בזכות הכספית הכי משמעותית לעובד שכיר במקום העבודה, לבד משכר העבודה, כמובן. בניגוד ליתר זכויות העבודה, הזכות לפיצויי-פיטורים מתגבשת אך ורק עם סיום יחסי העבודה, במקרה שהעובד פוטר, או התפטר בדין מפוטר.כמו-כן, כמעט את כל זכויות העבודה - כגון דמי-הבראה, דמי-חג, גמול שעות נוספות, פדיון חופשה שנתית וכו' - ניתן לתבוע מהמעביד גם לאחר סיום יחסי העבודה, בלי קשר לשאלה אם העובד פוטר או התפטר. ואולם, לפיצויי-פיטורים זכאי עובד אך ורק אם  פוטר, או התפטר בדין מפוטר.

חישוב פיצויי-פיטורים:
הכלל: עובד שפוטר לאחר שנת עבודה אחת לפחות, זכאי לפיצויי-פיטורים, שהם משכורת אחת כפול מספר שנות העבודה. בנסיבות מסויימות, אם עובד פוטר בסמוך לפני תום שנת עבודה אחת, יהא גם הוא זכאי לפיצויי-פיטורים.

עובד בשכר משתנה או לפי עמלות - ייעשה ממוצע של 12 חודשי העבודה האחרונים, וסכום זה יוכפל במספר שנות העבודה.

עובד ששכרו השתנה במהלך שנות העבודה - אם השכר עלה - השכר האחרון, בשיעור הגבוה יותר, יהווה הבסיס לחישוב פיצויי-הפיטורים. אם השכר ירד - יש לעשות חישוב נפרד לכל תקופה, ולאחר-מכן יש לחבר את סכום התוצאה של כל-אחת מהתקופות.

עובד שהיקף המשרה שלו השתנה - ייעשה חישוב נפרד לכל אחת מהתקופות, במנגנון המתואר לעיל.

* יש לזכור: עמלות או פרמיות, ותשלומים שוטפים אחרים המשולמים לפי מחזור או רווחים - הינם חלק בלתי נפרד מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי-הפיטורים. עם-זאת, בונוס אישי המשולם בהתאם ליעד שהוגדר לעובד - אינו חלק מהשכר הקובע. כמו-כן, רכיבים כגון: גמול שעות נוספות, דמי-הבראה והחזר הוצאות נסיעה אינם נלקחים בחשבון לצורך חישוב פיצויי-הפיטורים.

התפטרות בדין פיטורים:
חוק פיצויי-פיטורים מונה שורה של מקרים בהם גם עובד שמתפטר זכאי לפיצויי-פיטורים. בין-היתר: התפטרות עובדת לצורך טיפול בילד שנולד, התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי, התפטרות לרגל גיוס לשירות בצה"ל ועוד.

כמו-כן, עובד שאינו מקבל את מלוא זכויותיו, או בנסיבות של הרעת תנאי-העבודה - זכאי להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי-פיטורים. עם-זאת, על העובד להתרות על כך בפני המעביד, בכתב, ולתת לו אפשרות לתקן את הדרוש תיקון, בתוך זמן סביר. פעמים רבות קורה שעובד ממהר להתפטר עוד לפני שנתן למעביד הזדמנות נאותה לתקן את הדרוש תיקון, ואז מפסיד את זכותו לפיצויי-פיטורים.

* חשוב לדעת: בנסיבות של מחלוקת עם המעביד לגבי תנאי העבודה ועניינים אחרים, כדאי להקליט את השיחה עם המעביד, וגם עם עדים רלוונטיים, אף בלא ידיעתם, על-מנת להוכיח את העובדות השנויות במחלוקת בבית-הדין לעבודה. יודגש, כי הקלטת השיחה מותרת, אך ורק אם האדם המקליט משתתף בשיחה, אך מהווה עבירה פלילית של האזנת-סתר אסורה, אם האדם מקליט השיחה אינו משתתף בה ואינו נוכח יחד עם האנשים המשוחחים.

שלילת פיצויי-פיטורים:
הכלל הוא, שקשה עד-מאוד למעביד לשלול פיצויי-פיטורים מעובד שפוטר, גם אם העובד ביצע את עבודתו באופן לקוי, ולעתים אף בנסיבות שהעובד מעל בתפקידו. בנסיבות קיצוניות, כאשר העובד הורשע בפלילים, למשל, שוקל בית-הדין אם להפחית מפיצויי-הפיטורים, או לשלול אותם לחלוטין.

Facebook חישוב גם ב

  הדרך להצלחת העסק עוברת בחישוב שרותי הנהלת חשבונות.

  חשוב לזכור, כי לכל הסוגיות יש לתת את הדעת עוד בטרם פתיחת העסק.

  היתרונות בלהיות עוסק פטור

  היתרונות בלהיות עוסק מורשה

  היתרונות בלהיות חברה בע"מ

  מה ההבדל בניהם

  פיתרונות אלה ואחרות תענה בדרך להקמה פיתוח וקידום העסק.

  כמו כן נלווה אותך בצעדייך הראשונים של פתיחת העסק, תוך מתן הדרכה מול רשויות המס.

  כל זאת יגרמו להבדל בן עסק מצליח לעסק כושל.

  את השיפור באיכות בדיוק ובשירות תרגישו מיד.